กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเดชา เจริญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสันติ มุสิกา
ครู คศ.3

นางสาวพัชยา อูปแก้ว
ครูอัตราจ้าง