สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
 
 
ใบโพธิ์  หมายถึง  ภูมิปัญญา ความเฉลียวฉลาด
ต้นไทร  หมายถึง  ความเมตตากรุณา
รัศมี 19 แฉก  หมายถึง  ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน  พ.ศ.  2519หมายเหตุ  : เดิมตราสัญลักษณ์โรงเรียน  รัศมี 19 แฉก จะเป็น สีทอง และตรงที่เขียน พ พ จะเป็นเชิงเทียน และไม่มีตัวหนังสือ
เนื่องจากได้นำตราสัญลักษณ์ ไปตกแต่งในกิจกรรมต่างๆ จึงผิดเพี้ยน จากเดิม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.32 KB