คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817251985
อีเมล์ : kobsamutying@gmail.com

นางสาวนันทกาญจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899416972
อีเมล์ : kukkik.pruse@gmail.com

นายปรมินทร์ ชูรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878691366
อีเมล์ : paramin@phosai.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีธนากร สมตัว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : thanakorn@phosai.ac.th