ติดต่อเรา
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
5 หมู่ 15 ถนนห้วยยาง - สองคอน   ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
เบอร์โทรศัพท์ 045-210311 เบอร์โทรสาร -
Email : phosaipit@phosai.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :