ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน (อ่าน 15) 15 มี.ค. 61
ตารางการสอบ ปลายภาค โรงเรียน โพธิ์ไทรพิทยาคารประจำปีการศึกษา 2/2560 (อ่าน 83) 21 ก.พ. 61
จัดหาทุนเพื่อสร้าง หอประชุมอนุสรณ์ 40 ปี โพธิ์ไทรพิทยาคาร (อ่าน 77) 08 ก.พ. 61
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ (อ่าน 158) 26 ม.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 220) 03 ก.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 285) 01 ก.พ. 60
ริวจิตสัมผัส ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทร (อ่าน 296) 10 พ.ย. 59
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมที่ ร.ร. โพธิ์ไทร (อ่าน 318) 10 พ.ย. 59
เรียน คณะศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารและคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล (อ่าน 275) 19 ต.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย นายธวัชชัย บุญแสง (อ่าน 326) 19 ต.ค. 59
เอกสารอนุมัติผลการเรียน (อ่าน 288) 05 ต.ค. 59
ตารางสอบ O-NET ม. 3,6 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 388) 09 ส.ค. 59
ร้อยตรีสนอง แหวนหล่อ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ร้อยรักษาความสงบ กรมทหารราบที่ 6 ดำเนินกิจกรรมความรักชาต (อ่าน 306) 04 ส.ค. 59
กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ (อ่าน 345) 17 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน “กตัญญูครูเกษียณ แสงเทียนเมื่อวันวาน” (อ่าน 1887) 17 ก.ค. 59
Downlond ข้อสอบ pre o-net ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 360) 23 มิ.ย. 59
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ (อ่าน 380) 03 มิ.ย. 59