ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพังเคนพิทยา ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) (อ่าน 50) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมอ่านออก – เขียนได้ (อ่าน 49) 03 ก.ย. 61
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561 ระดับภาค (อ่าน 59) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 (อ่าน 53) 03 ก.ย. 61
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) (อ่าน 48) 03 ก.ย. 61
โรงเรียนเขมราฐพิยาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) (อ่าน 44) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมโครงการอบรมจริยคุณ นำคุณธรรมสู่ห้องเรียน (อ่าน 20) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 17) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 19) 03 ก.ย. 61
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561 ระดับจังหวัด (อ่าน 22) 03 ก.ย. 61
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561 (อ่าน 15) 03 ก.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 262) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 428) 03 เม.ย. 61
ตารางสอบคัดเลือกเข้าสอบ ม.1 โรงเรียนไทรพิทยาคารประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 316) 28 มี.ค. 61
ตารางสอบคัดเลือกเข้าสอบ ม.4 โรงเรียนไทรพิทยาคารประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 432) 21 ก.พ. 61
จัดหาทุนเพื่อสร้าง หอประชุมอนุสรณ์ 40 ปี โพธิ์ไทรพิทยาคาร (อ่าน 339) 08 ก.พ. 61
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ (อ่าน 510) 26 ม.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 442) 03 ก.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 498) 01 ก.พ. 60
ริวจิตสัมผัส ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทร (อ่าน 514) 10 พ.ย. 59
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมที่ ร.ร. โพธิ์ไทร (อ่าน 543) 10 พ.ย. 59
เรียน คณะศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารและคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล (อ่าน 429) 19 ต.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย นายธวัชชัย บุญแสง (อ่าน 585) 19 ต.ค. 59
เอกสารอนุมัติผลการเรียน (อ่าน 421) 05 ต.ค. 59
ตารางสอบ O-NET ม. 3,6 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 543) 09 ส.ค. 59
ร้อยตรีสนอง แหวนหล่อ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ร้อยรักษาความสงบ กรมทหารราบที่ 6 ดำเนินกิจกรรมความรักชาต (อ่าน 466) 04 ส.ค. 59
กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ (อ่าน 493) 17 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน “กตัญญูครูเกษียณ แสงเทียนเมื่อวันวาน” (อ่าน 2052) 17 ก.ค. 59
Downlond ข้อสอบ pre o-net ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 564) 23 มิ.ย. 59
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ (อ่าน 555) 03 มิ.ย. 59