กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๒
การซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
ตามประกาศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,16:09   อ่าน 1319 ครั้ง