รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
5 หมู่ 15 ถนนห้วยยาง - สองคอน   ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
เบอร์โทรศัพท์ 045-210311 เบอร์แฟกส์ -
Email : phosaipit@phosai.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :