โครงการปลอดขยะ Zero Watse School
หลักการจัดการขยะ 1A3R
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
นำเสนอสวน Zero Waste ผลงานนักเรียนชั้น ม.4/3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
ที่มาและความสำคัญของการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 63
Info หลักการ 1A3R
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
นำเสนอสวน Zero Waste ผลงานนักเรียนชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
นำเสนอสวน Zero Waste ผลงานนักเรียนชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภาชนะบรรจุภัณฑ์จากใบตอง
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 62
นานาสาระ - Single-used
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 61
การจัดการขยะ 3Rs
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 61