ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) รายวิชา เคมี 4 (ว30224) เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อบอจ
บทคัดย่อ
หัวข้อรายงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) รายวิชา เคมี 4
(ว30224) เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้รายงาน นางจารุณี แก้วศรีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,10:16   อ่าน 80 ครั้ง