สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ใบโพธิ์  หมายถึง  ภูมิปัญญา ความเฉลียวฉลาด
ต้นไทร  หมายถึง  ความเมตตากรุณา
รัศมี 19 แฉก  หมายถึง  ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน  พ.ศ.  2519